HOME

Mammarosa aanwezig op informatiebijeenkomst Haarlem


Op zaterdag 8 oktober heeft onze vrijwilliger Goli Abdurahman namens Mammarosa een informatiebijeenkomst over het thema borstkanker verzorgd in wijkcentrum Alleman in Haarlem. Op deze bijeenkomst heeft Goli informatie gegeven over de ziekte en behandelingen, preventie en over specifieke problemen waar vrouwen met een migratieachtergrond met borstkanker mee te maken hebben. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn er ook veel vragen gesteld, die Goli uitgebreid heeft beantwoord. Een geslaagde bijeenkomst dus, waarbij de vraag om later nog eens een bijeenkomst te verzorgen al is gesteld!

Het aanvragen van voorlichtingen of het aanmelden van nieuwe patiënten voor lotgenotencontact kan worden gedaan  via mail:

Informatie over borstkanker

Op Mammarosa.nl kunt u in twaalf talen informatiefilmpjes bekijken met eenvoudige uitleg over borstkanker.

Voorlichtingen

Mammarosa organiseert voorlichtingen gericht op anderstalige en/of laaggeletterde vrouwen met als doel borstkanker bespreekbaar te maken en vroegtijdige ontdekking hiervan te stimuleren.

Lotgenotencontact

Heeft u borstkanker? U hoeft er niet alleen voor te staan. Vind herkenning en steun bij vrouwen die in dezelfde situatie zitten.